Tatiana Monge

- Diseño Gráfico -

Materias Nivel I

Morfología I

Tipología I

Historia I

Comunicación I

Tecnología I

Medios Expresivos I

Diseño Gráfico I

Materias Nivel II

Morfología II

Historia II

Tecnología II

Tipografía II

Diseño Gráfico II

Medios Expresivos II

Materias en curso

Comunicación II

DGPC

Diseño Gráfico III

Mis Compañeras