Francisca Zabala


Grupo: VN19

Materias cursadas:

Tipografía I

Morfología I

Diseño Gráfico I

Medios Expresivos I

Historia I

Comunicación I

Tipografía II

Medios Expresivos II

Historia II

Comunicación II

Morfología II (en curso)

Tecnología I (en curso)

Diseño Gráfico por Computación (en curso)