UBA | FADU | DG | DGPC | Cátedra Ocampo | Christian Sesin, Adriana Luna, Marisol Bicego, Tiago Martí Porto, Sebastián Sánchez, Magalí Poliszuk, Alicia Zelada, Jonathan Aban | Alumno 3: Maria Casuscelli| Tema: APP FADU-DO | 1º cuatrimestre 2020
Maria

MARÍA CASUSCELLI

VN06-3


MATERIAS APROBADAS


Diseño audiovisual I

Medios expresivos I

Medios expresivos II

Tecnología I

Tecnología II

Morfología I

Morfología II

Comunicación I

Comunicación II

Tipografía I

Tipografía II

Historia I

Teoría de los medios

MATERIAS EN CURSO


Diseño audiovisual II

DGPC

Historia II