Materias Aprobadas

Nivel I

Morfología I - Tipografía I - Diseño I - Historia II - Medios Expresivos II - Comunicación I - Tecnología I -

Nivel II

Morfología II - Tipografía II - Diseño II - Historia II - Medios Expresivos II - Tecnología II

En curso

Diseño III - Comunicación II- DGPC