VN13

Smiley face

Lucas Gabriel Orrego


Materias CursadasPrimer Año

 • Diseño Gráfico I
 • Tipografía I
 • Morfología I
 • Tecnología I
 • Medios Expresivos I
 • Comunicación
 • Historia I


Segundo Año

 • Diseño Gráfico II
 • Tipografía II
 • Morfología II
 • Tecnología II (en curso)
 • Medios Expresivos II (en curso)
 • Comunicación II
 • Historia II


Tercer Año

 • Diseño Gráfico por computación (en curso)


Datos Académicos

 • UBA | FADU | DG | DGPC | Cátedra Ocampo | Christian Sesin, Adriana Luna, Marisol Bicego, Tiago Martí Porto, Sebastián Sánchez, Magalí Poliszuk, Alicia Zelada, Melanie Devich | Sofia Marcos, Martin Fernandez, Lucas Orrego | Tema: Festival Audiovisual | 1º cuatrimestre 2019