Jonathan Martino

Materias cursadas

Tipografía 1- tipografia 2 - morfologia 1 - morfologia 2 - diseño grafico 1 - diseño grafico 2 - historia 1 - historia 2 - medios expresivos 1 - medios expresivos 2 - comunicacion 1 - comunicacion 2 - tecnologia 1 - tecnologia 2