VN 13

martin

Martín Pérez Montoto

Diseño Gráfico

Materias Aprobadas

Nivel 1: Completo

Diseño Grafico 1; Tipograifa 1; Morfologia 1; Historia 1; Comunicacion 1; Medios Expresivos 1; Tecnologia 1

--------------------------------------------------------------------------------

Nivel 2: Completo

Diseño Grafico 2; Tipograifa 2; Morfologia 2; Medios Expresivos 2; Tecnologia 2

--------------------------------------------------------------------------------

Nivel 3: Incompleto

--------------------------------------------------------------------------------

Materias en Curso

Comunicación 2 y DGPC