BARBARA VALDEZNivel 1: Completo


Diseño Gráfico I

Morfología I

Tipografía I

Comunicación I

Historia I

Medios Expresivos I

Tecnología INivel 2: Completo


Diseño Gráfico II

Morfología II

Tipografía II

Comunicación II

Historia II

Medios Expresivos II

Tecnología IINivel 3: En curso


DGPC. Diseño Gráfico por Computación

Semiología