Daniela Feld

Materias cursadas

Nivel 1

DG1 - Morfo 1 -Tipo 1 - Comu 1 - Tecno 1 - Historia 1 - Medios 1

Nivel 2

Medios 2 - En curso: Morfo 2 - Tipo 2 - Comu 2 - Tecno 2 - DGPC