fotoeve

DISEÑO GRÁFICO

HISTORIA ACADÉMICA

Nivel I

Diseño Gráfico I Yantorno

Tecnología Gráfica I Zachin

Morfología I Pereyra

Tipografía I González

Comunicación I Ledesma

Medios Expresivos I Campos

Historia I Gené

Nivel II

Tecnología Gráfica II Zachin

Comunicación II Ledesma

Medios Expresivos II Campos

Historia II Gené

En curso

Diseño Gráfico II Yantorno

Morfología II Wainhaus

Tipografía II Venancio

Diseño Gráfico por computación Ocampo