Foto de Romina Farran

Romina Farran

VN11 | DGPC | FADU UBA

Materias aprobadas


NIVEL 1

  Diseño Gráfico I

  Morfología I

  Tipografía I

  Comunicación I

  Historia I

  Tecnología I

  Ilustración

NIVEL 2

  Morfología II

  Historia II

  Tecnología II

  Medios Expresivos I

  Comunicación II

  Diseño Gráfico por Computación (en curso)

NIVEL 3

  Legislación y práctica profesional

  Medios Expresivos II