Romina Chipana

vn07 | 03

Diseño gráfico

Plan viejo

Nivel I

Diseño gráfico I

Morfología I

Tipografía I

Medios expresivos I

Comunicación I

Historia I

Tecnología I

Nivel II

Diseño gráfico II

Morfología II

Tipografía II

Medios expresivos II

Comunicación II

Historia II

Tecnología II

Nivel III

Ilustración

Psicología

En curso

Diseño gráfico III

Fotografía

Diseño gráfico por computación