Vn24

<

ROMINA FERRERO

foto romi

*

DISEÑO GRAFICO

MATERIAS APROBADAS

PRIMER AÑO

Diseño I - Cátedra Rico

Morfología I - Cátedra Mazzeo

Tipografía I - Cátedra Longinotti

Comunicación I - Cátedra Ledesma

Historia I - Cátedra Ex Macchi

Medios Expresivos I - Cátedra Groisman

Tecnología I - Cátedra Zachin

SEGUNDO AÑO

Diseño II - Cátedra Salomone (en curso)

Morfología II - Cátedra Pereyra

Tipografía II - Cátedra Longinotti

Comunicación II - Cátedra Ledesma

Historia II - Cátedra Ex Macchi

Medios Expresivos II - Cátedra Groisman

TecnologíaII - Cátedra Zachin

Diseño Gráfico Por Computación - Cátedra Ocampo (en curso)