imagen alumno

MARINA BISCAY

DISEÑO GRÁFICO

/ NIVEL 1

Diseño Gráfico I | Mazzeo

Tipografía I | Gaitto

Morfología I | Pescio

Historia I | Gavito

Tecnología Gráfica I | Zachin

Comunicación I | Ledesma

Medios Expresivos I | Campos

/ NIVEL 2

Diseño Gráfico II | Mazzeo

Tipografía II | Carbone

Morfología II | Pescio

Historia II | Gené

Tecnología Gráfica II | Zachin

Comunicación II | Ledesma

Medios Expresivos II | Campos

/ NIVEL 3

DGPC | Ocampo

Elementos de Psicología | Meygide