VN18

Delfina Lopez Davio

DELFINA LÓPEZ DAVIO

Estudiante de Diseño Gráfico | FADU | UBA

MATERIAS

Nivel 1

Diseño 1 - Gabriele

Morfologia 1 - Longinotti

Tipografia 1 - Gaitto

Historia 1 - Gene

Comunicacion 1 - Arfuch

Tecnologia 1 - Zachin

Medios expresivos 1 - Campos

Nivel 2

Diseño 2 - Gabriele (en curso)

Morfologia 2 - Longinotti

Tipografia 2 - Cosgaya

Historia 2 - Gene

Comunicacion 2 - Arfuch

Tecnologia 2 - Zachin

Medios expresivos 2 - La ferla

Nivel 3

DGPC (en curso)